Officiële resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Stembureaus geteld 17/17 (100,00%)
  • 26-10-2018
  • 11:51
Votes
I
II
III
IV
V
1 Villa Thomas
18,98%
276
137
413
15
1
2 Heijvaert Regine
12,24%
178
15
193
0
1
3 Landeloos Pascal
7,50%
109
0
109
0
3
4 De Villers Joëlle
7,50%
109
0
109
0
4
5 Quisthoudt Pieter
4,20%
61
0
61
0
11
6 Sorgeloos Marleen
6,05%
88
0
88
0
7
7 Clauwaert Jean-Pierre
5,23%
76
0
76
0
8
8 Carlier Chantal
6,46%
94
0
94
0
5
9 Fremineur Albert
4,54%
66
0
66
0
10
10 Van Hamme Martina
4,95%
72
0
72
0
9
11 Moens François
4,20%
61
0
61
0
12
12 Vanhoudt-Vonckx Marcella
6,33%
92
0
92
0
6
13 Vander Veken Jean
11,83%
172
0
172
0
2
Legende
I Aantal stemmen die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken
II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
III Totaal aantal stemmen die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IV Aanwijzing en rangschikking van de verkozen titularissen.
V Aanwijzing en rangschikking van de verkozen opvolgers.
Statistieken van de lijst
2018
A ZETELS
1
B LIJSTSTEMMEN
303
C STEMMEN VOOR EEN OF MEERDERE KANDIDATEN
523
F KIESCIJFER (B + C)
826
G VERKIESBAARHEIDSCIJFER (F x A)/(A + 1)
413
H (HELFT) MAINS POT (B x A)/2
152
I (HELFT) SUBSTITUTES POT (B x A)/2
152