Officiële resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Legende
I Aantal stemmen die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken
II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
III Totaal aantal stemmen die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IV Aanwijzing en rangschikking van de verkozen titularissen.
V Aanwijzing en rangschikking van de verkozen opvolgers.
Statistieken van de lijst
2018
A ZETELS
0
B LIJSTSTEMMEN
103
C STEMMEN VOOR EEN OF MEERDERE KANDIDATEN
147
F KIESCIJFER (B + C)
250
G VERKIESBAARHEIDSCIJFER (F x A)/(A + 1)
0
H (HELFT) MAINS POT (B x A)/2
0
I (HELFT) SUBSTITUTES POT (B x A)/2
0