Officiële resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Stembureaus geteld 17/17 (100,00%)
  • 26-10-2018
  • 11:51
Votes
I
II
III
IV
V
1 Van Den Broucke Katia
12,51%
430
1.014
1.444
170
1
2 Wauthier Thibault
7,54%
259
170
429
0
2
3 Hendricx Christel
5,70%
196
0
196
0
4
4 Bailiche Houari
3,90%
134
0
134
0
1
5 Van Hoef Mélanie
3,81%
131
0
131
0
2
6 Vanhoeke Benjamin
3,08%
106
0
106
0
12
7 Van Craenenbroek Elise
3,32%
114
0
114
0
8
8 Wauters Alain
2,42%
83
0
83
0
16
9 De Climmer Valérie
3,23%
111
0
111
0
10
10 Carbonez Philippe
3,38%
116
0
116
0
7
11 Moors Kim
2,79%
96
0
96
0
13
12 Poncin Léon
2,76%
95
0
95
0
14
13 Feuillet Anne
3,26%
112
0
112
0
9
14 Watelet Raphaël
3,23%
111
0
111
0
11
15 Mkichri Keltoum
3,52%
121
0
121
0
6
16 De Meyere Gaël
2,24%
77
0
77
0
19
17 Dufour Véronique
3,73%
128
0
128
0
5
18 Jabeneau Patrice
2,42%
83
0
83
0
17
19 Delloye Claude
2,30%
79
0
79
0
18
20 Vermeir Walter
1,57%
54
0
54
0
23
21 Drabs Laurence
3,81%
131
0
131
0
3
22 Constant François
2,21%
76
0
76
0
21
23 Tahon Myriam
3,75%
129
0
129
0
4
24 Plas Etienne
1,92%
66
0
66
0
22
25 Bross Annette
2,24%
77
0
77
0
20
26 Baert Bart
2,56%
88
0
88
0
15
27 Walravens Julie
6,78%
233
0
233
0
3
Legende
I Aantal stemmen die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken
II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
III Totaal aantal stemmen die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IV Aanwijzing en rangschikking van de verkozen titularissen.
V Aanwijzing en rangschikking van de verkozen opvolgers.
Statistieken van de lijst
2018
A ZETELS
4
B LIJSTSTEMMEN
592
C STEMMEN VOOR EEN OF MEERDERE KANDIDATEN
1.213
F KIESCIJFER (B + C)
1.805
G VERKIESBAARHEIDSCIJFER (F x A)/(A + 1)
1.444
H (HELFT) MAINS POT (B x A)/2
1.184
I (HELFT) SUBSTITUTES POT (B x A)/2
1.184