Officiële resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Stembureaus geteld 17/17 (100,00%)
  • 26-10-2018
  • 11:51
Votes
I
II
III
IV
V
1 Vander Mynsbrugge Michaël
12,06%
759
1.166
1.925
0
1
2 Van Gyseghem Maude
7,01%
441
0
441
0
4
3 Tempelhof Pierre
7,10%
447
0
447
0
3
4 Duboccage Chantal
3,27%
206
0
206
0
1
5 Riga Vincent
15,60%
982
0
982
0
2
6 Pirard Samantha
2,76%
174
0
174
0
5
7 Robe François
2,80%
176
0
176
0
4
8 Ulmeanu Clementina
3,11%
196
0
196
0
3
9 Pantidis Nicolas
3,38%
213
0
213
0
7
10 Dembo Ayaki Micheline
1,48%
93
0
93
0
19
11 Sauvage Patrick
2,40%
151
0
151
0
8
12 Mayor Nathalie
3,29%
207
0
207
0
2
13 De Wever Marc
2,45%
154
0
154
0
7
14 Nelis-Byloo Marianne
2,05%
129
0
129
0
15
15 Limborg Henri
2,61%
164
0
164
0
6
16 Ruymen Monique
2,38%
150
0
150
0
9
17 Van Hecke Geoffrey
4,50%
283
0
283
0
5
18 Dooms Marceline
2,27%
143
0
143
0
11
19 Conte Joel
1,65%
104
0
104
0
18
20 Berchem Anna Barbara
1,80%
113
0
113
0
17
21 Falletta Eduardo
2,21%
139
0
139
0
13
22 Decuyper Christine
2,34%
147
0
147
0
10
23 Leybaert Pierre
1,35%
85
0
85
0
20
24 Luijben Charlotte
1,91%
120
0
120
0
16
25 Smets Frédéric
2,21%
139
0
139
0
14
26 Smets Lauren
2,22%
140
0
140
0
12
27 Landeloos Rudi
3,81%
240
0
240
0
6
Legende
I Aantal stemmen die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken
II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
III Totaal aantal stemmen die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IV Aanwijzing en rangschikking van de verkozen titularissen.
V Aanwijzing en rangschikking van de verkozen opvolgers.
Statistieken van de lijst
2018
A ZETELS
7
B LIJSTSTEMMEN
333
C STEMMEN VOOR EEN OF MEERDERE KANDIDATEN
2.434
F KIESCIJFER (B + C)
2.767
G VERKIESBAARHEIDSCIJFER (F x A)/(A + 1)
2.422
H (HELFT) MAINS POT (B x A)/2
1.166
I (HELFT) SUBSTITUTES POT (B x A)/2
1.166