Officiële resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Stembureaus geteld 17/17 (100,00%)
  • 26-10-2018
  • 11:51
Votes
I
II
III
IV
V
1 Riguelle Joël
19,48%
1.380
1.444
2.824
0
1
2 Kazadi Gladys
5,07%
359
0
359
0
4
3 Lamouline Christian
4,05%
287
0
287
0
6
4 Vanden Bremt Agnès
3,78%
268
0
268
0
8
5 Hermans Marc
3,57%
253
0
253
0
1
6 Kunsch Marie
3,18%
225
0
225
0
4
7 Chibani Said
8,92%
632
0
632
0
2
8 Claes Léna
2,63%
186
0
186
0
6
9 Harangozo Lorenzo
2,26%
160
0
160
0
11
10 Bougmar Laila
4,28%
303
0
303
0
5
11 Jouglaf Abdallah
3,66%
259
0
259
0
2
12 Van Eycken Françoise
1,85%
131
0
131
0
14
13 Harrar Reda
3,25%
230
0
230
0
3
14 Cackebeke Carine
2,32%
164
0
164
0
9
15 Culot Jean-François
3,87%
274
0
274
0
7
16 De Block Fanny
3,08%
218
0
218
0
5
17 Maquestiau Philippe
1,57%
111
0
111
0
16
18 Spataru Maria
1,96%
139
0
139
0
12
19 Berckmans Alain
1,43%
101
0
101
0
18
20 Jonet Martine
1,57%
111
0
111
0
17
21 de Drée Martin
2,32%
164
0
164
0
10
22 Bury Marie-Anne
1,43%
101
0
101
0
19
23 Pening Jean Luc
1,85%
131
0
131
0
15
24 Uwonkunda Antoinette
2,43%
172
0
172
0
8
25 Ghilbert Marc
1,91%
135
0
135
0
13
26 Nollet Viviane
2,48%
176
0
176
0
7
27 Vande Weyer Marc
5,84%
414
0
414
0
3
Legende
I Aantal stemmen die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken
II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
III Totaal aantal stemmen die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IV Aanwijzing en rangschikking van de verkozen titularissen.
V Aanwijzing en rangschikking van de verkozen opvolgers.
Statistieken van de lijst
2018
A ZETELS
8
B LIJSTSTEMMEN
361
C STEMMEN VOOR EEN OF MEERDERE KANDIDATEN
2.821
F KIESCIJFER (B + C)
3.182
G VERKIESBAARHEIDSCIJFER (F x A)/(A + 1)
2.829
H (HELFT) MAINS POT (B x A)/2
1.444
I (HELFT) SUBSTITUTES POT (B x A)/2
1.444