Officiële resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Stembureaus geteld 12/12 (100,00%)
  • 26-10-2018
  • 11:51
Votes
I
II
III
IV
V
1 Laaouej Ahmed
27,10%
1.866
594
2.460
545
1
2 Lamote Jeanine
3,15%
217
545
762
0
2
3 Limani Fatmir
4,56%
314
0
314
0
6
4 Prifti Ornela
3,56%
245
0
245
0
1
5 Moock Vincent
2,32%
160
0
160
0
4
6 Moreau Joëlle
3,04%
209
0
209
0
2
7 El Kaf Moulay Brahim
3,73%
257
0
257
0
8
8 Azmani Matar Zineb
3,69%
254
0
254
0
9
9 Panneels Roger
1,60%
110
0
110
0
18
10 Van Kerk Myriam
2,57%
177
0
177
0
3
11 Biomez Marc
1,70%
117
0
117
0
13
12 Fernye Anca
1,63%
112
0
112
0
15
13 Hagenaar Karel Hartog
1,63%
112
0
112
0
16
14 Laouaji Karima
4,47%
308
0
308
0
7
15 Aouasti Khalil
6,06%
417
0
417
0
3
16 Badri Nadia
5,45%
375
0
375
0
4
17 Beyne Jean-Jacques
1,84%
127
0
127
0
11
18 Drabbe Nelly
1,63%
112
0
112
0
17
19 Vandervorst Thierry
1,98%
136
0
136
0
9
20 Reynaerts Catherine
1,87%
129
0
129
0
10
21 Bouda Ahmed
4,60%
317
0
317
0
5
22 Schepens Michèle
1,70%
117
0
117
0
14
23 Henniquiau Fernand
2,21%
152
0
152
0
5
24 Delnooz Sylvia
1,80%
124
0
124
0
12
25 Ntwali Jean Marie
2,09%
144
0
144
0
6
26 Discalcius Monique
2,02%
139
0
139
0
7
27 Moraga Muñoz Alejandro
2,00%
138
0
138
0
8
Legende
I Aantal stemmen die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken
II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
III Totaal aantal stemmen die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IV Aanwijzing en rangschikking van de verkozen titularissen.
V Aanwijzing en rangschikking van de verkozen opvolgers.
Statistieken van de lijst
2018
A ZETELS
9
B LIJSTSTEMMEN
253
C STEMMEN VOOR EEN OF MEERDERE KANDIDATEN
2.480
F KIESCIJFER (B + C)
2.733
G VERKIESBAARHEIDSCIJFER (F x A)/(A + 1)
2.460
H (HELFT) MAINS POT (B x A)/2
1.139
I (HELFT) SUBSTITUTES POT (B x A)/2
1.139