Officiële resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Stembureaus geteld 12/12 (100,00%)
  • 26-10-2018
  • 11:51
Votes
I
II
III
IV
V
1 Lefrancq Véronique
14,35%
390
76
466
0
1
2 Farvacque François
3,53%
96
0
96
0
1
3 Selimaj Alketa
4,71%
128
0
128
0
2
4 Markowski Jean-Marie
3,90%
106
0
106
0
6
5 Bouselmati Mariem
4,64%
126
0
126
0
3
6 Hennico Pierre
3,20%
87
0
87
0
10
7 Foud Latifa
4,42%
120
0
120
0
5
8 Maghfour Ossamah
6,70%
182
0
182
0
2
9 Chartier Gilberte
2,91%
79
0
79
0
14
10 Elouahabi Abdelatif
2,98%
81
0
81
0
12
11 Barry Aïda
3,61%
98
0
98
0
7
12 Cerim Agim
2,47%
67
0
67
0
22
13 Meziane Rachida
3,24%
88
0
88
0
9
14 De Win Thierry
2,94%
80
0
80
0
13
15 Oyountulkhuur Bold
2,47%
67
0
67
0
23
16 Lendo Olivier
2,80%
76
0
76
0
16
17 Tongotani Ibuku Jennifer
4,49%
122
0
122
0
4
18 Mercenier Vincent
3,61%
98
0
98
0
8
19 Peeters Béatrice
3,02%
82
0
82
0
11
20 Djamba Tshahe
2,76%
75
0
75
0
18
21 Pirard Séverine
2,50%
68
0
68
0
21
22 Bakkali Bilal
2,91%
79
0
79
0
15
23 Nadiri Boutaïna
2,80%
76
0
76
0
17
24 Rowies Marc
1,47%
40
0
40
0
25
25 Teboh Glotilde
2,61%
71
0
71
0
20
26 Royer Jean Pierre
2,65%
72
0
72
0
19
27 Koumi Nour
2,32%
63
0
63
0
24
Legende
I Aantal stemmen die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken
II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
III Totaal aantal stemmen die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IV Aanwijzing en rangschikking van de verkozen titularissen.
V Aanwijzing en rangschikking van de verkozen opvolgers.
Statistieken van de lijst
2018
A ZETELS
2
B LIJSTSTEMMEN
76
C STEMMEN VOOR EEN OF MEERDERE KANDIDATEN
771
F KIESCIJFER (B + C)
847
G VERKIESBAARHEIDSCIJFER (F x A)/(A + 1)
565
H (HELFT) MAINS POT (B x A)/2
76
I (HELFT) SUBSTITUTES POT (B x A)/2
76