Officiële resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Stembureaus geteld 12/12 (100,00%)
  • 26-10-2018
  • 11:51
Votes
I
II
III
IV
V
1 Tyssaen Anne
12,92%
401
795
1.196
65
1
2 Hessels Wouter
6,86%
213
65
278
0
3
3 Van der Straeten Tinne
11,21%
348
0
348
0
2
4 Keymeulen Renaud
2,29%
71
0
71
0
1
5 Bijnens Marie
7,57%
235
0
235
0
4
6 Mahrougui Ibrahim
5,41%
168
0
168
0
3
7 de Viron Muriel
5,77%
179
0
179
0
2
8 Castiau Thierry
2,13%
66
0
66
0
15
9 Lebeau Lizy
3,13%
97
0
97
0
6
10 Demets Erik
1,61%
50
0
50
0
21
11 Dohmen Andrée
2,29%
71
0
71
0
14
12 Matansi Christian
1,42%
44
0
44
0
23
13 Meire Brigitte
2,67%
83
0
83
0
8
14 De Schutter Krishna
2,06%
64
0
64
0
16
15 Hilgers Myriam
3,58%
111
0
111
0
5
16 Tierens Frank
2,61%
81
0
81
0
11
17 Paul Delphine
2,67%
83
0
83
0
9
18 Puljic Drazen
1,58%
49
0
49
0
22
19 van Remortel Katrien
2,51%
78
0
78
0
12
20 Gonzalez Jose
2,03%
63
0
63
0
17
21 Knevels Gaby
2,64%
82
0
82
0
10
22 Bondas Bernard
1,64%
51
0
51
0
20
23 Vignier Marianne
2,38%
74
0
74
0
13
24 Cogghe Frédéric
1,93%
60
0
60
0
18
25 De Keyzer Annick
2,80%
87
0
87
0
7
26 Deman Hubert
1,74%
54
0
54
0
19
27 Simillion Jacques
4,54%
141
0
141
0
4
Legende
I Aantal stemmen die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken
II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
III Totaal aantal stemmen die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IV Aanwijzing en rangschikking van de verkozen titularissen.
V Aanwijzing en rangschikking van de verkozen opvolgers.
Statistieken van de lijst
2018
A ZETELS
4
B LIJSTSTEMMEN
430
C STEMMEN VOOR EEN OF MEERDERE KANDIDATEN
1.064
F KIESCIJFER (B + C)
1.494
G VERKIESBAARHEIDSCIJFER (F x A)/(A + 1)
1.196
H (HELFT) MAINS POT (B x A)/2
860
I (HELFT) SUBSTITUTES POT (B x A)/2
860