Officiële resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Stembureaus geteld 12/12 (100,00%)
  • 26-10-2018
  • 11:51
Votes
I
II
III
IV
V
1 Pivin Philippe
28,89%
2.253
945
3.198
1.437
1
2 Andry Sylvie
4,62%
360
1.437
1.797
0
2
3 Ducarme Lucas
9,14%
713
0
713
0
3
4 Khan Lamia
2,35%
183
0
183
0
11
5 Huyge Steve
4,40%
343
0
343
0
5
6 Capelle Véronique
3,90%
304
0
304
0
6
7 Mghari Abdellatif
2,24%
175
0
175
0
12
8 Aliu Alisa
1,96%
153
0
153
0
1
9 Lagast Dirk
2,71%
211
0
211
0
9
10 De Coster Stéphanie
2,13%
166
0
166
0
3
11 Van Bogaert Arnaud
1,65%
129
0
129
0
8
12 Simon Dominique
1,23%
96
0
96
0
14
13 Nasri Mohamed
1,85%
144
0
144
0
4
14 Courtoy Marie
1,55%
121
0
121
0
11
15 Fleusus Renaud
2,23%
174
0
174
0
2
16 André-Dumont Marguerite-Marie
1,80%
140
0
140
0
5
17 Valdes Roberto
3,47%
271
0
271
0
7
18 Hakim Malika
1,60%
125
0
125
0
9
19 Decraene François
1,21%
94
0
94
0
15
20 Dufrasne Danièle
1,80%
140
0
140
0
6
21 Van Kerk Michel
1,37%
107
0
107
0
12
22 Albac Ileana-Félicia
1,56%
122
0
122
0
10
23 Khansir Mohammad
1,80%
140
0
140
0
7
24 Florani Marie-Caroline
1,27%
99
0
99
0
13
25 Delathouwer Robert
2,46%
192
0
192
0
10
26 Genicot-Van Hoeymissen Arlette
3,01%
235
0
235
0
8
27 Cornelissen Jean-Pierre
7,81%
609
0
609
0
4
Legende
I Aantal stemmen die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken
II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
III Totaal aantal stemmen die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IV Aanwijzing en rangschikking van de verkozen titularissen.
V Aanwijzing en rangschikking van de verkozen opvolgers.
Statistieken van de lijst
2018
A ZETELS
12
B LIJSTSTEMMEN
397
C STEMMEN VOOR EEN OF MEERDERE KANDIDATEN
3.067
F KIESCIJFER (B + C)
3.464
G VERKIESBAARHEIDSCIJFER (F x A)/(A + 1)
3.198
H (HELFT) MAINS POT (B x A)/2
2.382
I (HELFT) SUBSTITUTES POT (B x A)/2
2.382