Officiële resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Stembureaus geteld 12/12 (100,00%)
  • 26-10-2018
  • 11:51
Votes
I
II
III
IV
V
1 Erkan Nathalie
20,24%
184
0
0
0
2 de Wilde d'Estmael Yannick
6,27%
57
0
0
0
3 Karagün Lydia
6,82%
62
0
0
0
4 Lusakumunu Nehemie
9,35%
85
0
0
0
5 Kaya Nathalie
5,06%
46
0
0
0
6 Ghazarian Sarkis
8,47%
77
0
0
0
7 Duran Keziban
2,31%
21
0
0
0
8 Aziz Farid
4,07%
37
0
0
0
9 Karagün Ninwa
2,64%
24
0
0
0
10 Erkan Samuel
4,40%
40
0
0
0
11 Constantin Liliana
3,85%
35
0
0
0
12 Alhasbane Maan
2,53%
23
0
0
0
13 Smbatyan Marine
2,86%
26
0
0
0
14 Mary Jacques
2,75%
25
0
0
0
15 Iremadze Eliso
2,42%
22
0
0
0
16 Tapan Seyit
2,09%
19
0
0
0
17 Mbuyu Constantine
2,75%
25
0
0
0
18 Vermeulen Francis
3,08%
28
0
0
0
19 Gozutok Fehime
2,20%
20
0
0
0
20 Rutayisire Jason
2,53%
23
0
0
0
21 Manise Sabine
3,30%
30
0
0
0
Legende
I Aantal stemmen die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken
II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
III Totaal aantal stemmen die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IV Aanwijzing en rangschikking van de verkozen titularissen.
V Aanwijzing en rangschikking van de verkozen opvolgers.
Statistieken van de lijst
2018
A ZETELS
0
B LIJSTSTEMMEN
93
C STEMMEN VOOR EEN OF MEERDERE KANDIDATEN
368
F KIESCIJFER (B + C)
461
G VERKIESBAARHEIDSCIJFER (F x A)/(A + 1)
0
H (HELFT) MAINS POT (B x A)/2
0
I (HELFT) SUBSTITUTES POT (B x A)/2
0