Officiële resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Stembureaus geteld 32/32 (100,00%)
  • 26-10-2018
  • 11:51
Votes
I
II
III
IV
V
1 Lepers Geoffrey
10,67%
609
1.575
2.184
0
1
2 Gesquière Jennifer
4,19%
239
0
239
0
1
3 Hendrick Steve
3,98%
227
0
227
0
3
4 De Kock Josiane
1,72%
98
0
98
0
21
5 Corhay Olivier
5,04%
288
0
288
0
4
6 Gobbe Nathalie
2,85%
163
0
163
0
9
7 Demarbaix Eric
2,15%
123
0
123
0
12
8 Navez Murielle
1,91%
109
0
109
0
15
9 Daniels Marc
4,08%
233
0
233
0
2
10 Delellio Florence
1,82%
104
0
104
0
18
11 Erpicum Manuel
2,89%
165
0
165
0
8
12 Essaghir Jabir Siham
1,94%
111
0
111
0
14
13 Vandenheede Sébastien
3,05%
174
0
174
0
7
14 De Potter Micheline
2,03%
116
0
116
0
13
15 Cousin Patrick
0,95%
54
0
54
0
31
16 Montezuma Sandrine
1,79%
102
0
102
0
19
17 Arslanyan Raffi
2,38%
136
0
136
0
10
18 Genin Marie
1,30%
74
0
74
0
27
19 Aquilino di Maria Philippe
0,82%
47
0
47
0
32
20 Doyen Shirley
4,55%
260
0
260
0
5
21 Van Doren Daniel
1,16%
66
0
66
0
28
22 Cliquet Isabelle
1,84%
105
0
105
0
17
23 Guven Eren
5,08%
290
0
290
0
3
24 De Groof Tamara
2,33%
133
0
133
0
11
25 Duquesnoy Johan
1,68%
96
0
96
0
22
26 Eekman Tatjana
1,56%
89
0
89
0
24
27 Bhogal Dashminder
3,96%
226
0
226
0
4
28 Diongre Brigitte
1,03%
59
0
59
0
29
29 Nsawela-Bilelo Passy
1,56%
89
0
89
0
25
30 Lolou Alexandra
1,58%
90
0
90
0
23
31 Zeegers Jérémy
1,79%
102
0
102
0
20
32 Mironczyk Christine
0,96%
55
0
55
0
30
33 Cuypers Geoffrey
1,51%
86
0
86
0
26
34 Delfosse Caroline
3,38%
193
0
193
0
6
35 Vanden Broeck Laurent
1,86%
106
0
106
0
16
36 Gooris Brigitte
3,42%
195
0
195
0
5
37 Gatz Sven
5,22%
298
0
298
0
2
Legende
I Aantal stemmen die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken
II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
III Totaal aantal stemmen die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IV Aanwijzing en rangschikking van de verkozen titularissen.
V Aanwijzing en rangschikking van de verkozen opvolgers.
Statistieken van de lijst
2018
A ZETELS
5
B LIJSTSTEMMEN
630
C STEMMEN VOOR EEN OF MEERDERE KANDIDATEN
2.567
F KIESCIJFER (B + C)
3.197
G VERKIESBAARHEIDSCIJFER (F x A)/(A + 1)
2.665
H (HELFT) MAINS POT (B x A)/2
1.575
I (HELFT) SUBSTITUTES POT (B x A)/2
1.575